Danh sách

Hà Nội - Bắc Kinh - Nội Mông 6 ngày

Chi tiết

Hà Nội - Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang 5 ngày (HK China Eastern)

Chi tiết

Tây Tạng - Vùng Đất Huyền Bí 8 ngày

Chi tiết

Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu 7 ngày

Chi tiết